Rechtstreeks van de fabrikant + gratis verzending vanaf 100 EUR + beveiligde betaling

Technisch veiligheidsconcept - Veilig - Made by MAUL

Richtlijnen, wetten, verordeningen en normen

Er zijn verschillende voorschriften voor armaturen, afhankelijk van de armatuur.

Deze regels moeten de verbruiker beschermen tegen elektrische schokken, schadelijke stoffen, elektromagnetische straling, brand, storende verblinding, blijvende schade aan de ogen of onnodig energieverbruik.

Bovendien moeten andere apparaten in de nabijheid van de armatuur ongestoord hun werk kunnen doen.

Het MAUL testlaboratorium

Geen enkele armatuur wordt in ons assortiment opgenomen tenzij ze intensieve tests heeft doorstaan. Door als een team te werken met optische, elektronische en mechanische ontwikkeling en productie-engineering, wordt de veiligheid van elke armatuur gegarandeerd. Wij zijn verplicht prototypes te onderwerpen aan een groot aantal tests, zowel intern als extern, in verschillende testhuizen, instituten of universiteiten.

De tests bij MAUL

Mechanica / Statica:

Is de voet stabiel? Is de klembevestiging voldoende? Zijn de gewrichten bestand tegen veelvuldige bewegingen?

Elektronica / Beveiliging:

Is de isolatie voldoende? Hoe hoog is de elektromagnetische straling? Vormt de armatuur geen brandgevaar?

Optiek / veiligheid:

Straalt de armatuur geen storend licht uit? Worden de ogen niet blijvende beschadigd? Heeft het licht de juiste kleur? Worden de kleuren van verlichte voorwerpen correct weergegeven?

Levensduur:

In het laboratorium voor langetermijntests worden de armaturen onderworpen aan een duurtest. De prestatiegegevens worden met regelmatige tussenpozen bepaald, bv. verlichtingssterkte of temperatuur.

Dankzij onze tests op lange termijn, empirische waarden en berekeningen zijn wij in staat betrouwbare informatie te geven over de levensduur.

Verdere tests zijn inspecties van inkomende goederen volgens testprocedures die op normen zijn gericht, steekproeven waarbij de bureaulamp wordt gedemonteerd en onderzocht op mogelijke veranderingen en onberekenbaarheden, val- en verpakkingstests.

De veiligheidsbelofte van MAUL

 • MAUL-lampen worden minimaal twee keer gecontroleerd om optimale veiligheid te garanderen.
 • MAUL-lampen voldoen op betrouwbare wijze aan de vereiste richtlijnen, wetten, voorschriften en normen.
 • Dat krijgt u schriftelijk met onze conformiteitsverklaring:
  • Voldoen aan de veiligheidsdoelstellingen volgens de EU-richtlijnen
  • Uitvoerige aanhaling van relevante bepalingen
  • Wekelijks overzicht van de rechtsgrondslag
  • Onmiddellijke verzending op verzoek