Rechtstreeks van de fabrikant + gratis verzending vanaf 100 EUR + beveiligde betaling

Garantie met MAUL

Pmerking m.b.t. de garantie - 2 jaar

Dit product is met de grootste zorgvuldigheid en volgens de strengste kwaliteitsrichtlijnen vervaardigd. Het daarbij gebruikte materiaal en het productieproces staan onder permanente controle.

De garantie geldt voor twee jaar en omvat het herstellen van fabricage of materiaalfouten. De garantieperiode begint op de dag van verkoop aan de eerste gebruiker. Als bewijs dient de kassabon of de factuur. Van de garantie uitgesloten zijn beschadigingen als gevolg van onvakkundige omgang of van een mechanische beschadiging resp. normale slijtage en beschadigingen aan de (eventueel meegeleverde) batterijen. De garantie komt te vervallen wanneer ingrepen door onbevoegden aan het apparaat zijn verricht. Voor gevolgschade stellen wij ons niet aansprakelijk.

Zichtbare gebreken moeten binnen 14 dagen na ontvangst van het product worden gereclameerd. Onzichtbare gebreken onmiddellijk nadat de fout is ontdekt. Wanneer er terecht een gebrek aan het product kenbaar is gemaakt, wordt het door ons hersteld of wordt het product door ons vervangen met uitsluiting van verdere garantieaanspraken van de zijde van de koper. Indien wij een gestelde billijke termijn hebben laten verstrijken zonder het gebrek te hebben hersteld heeft de koper het recht terug te treden van de koopovereenkomst.

Stuur het apparaat in garantiegevallen samen met de kassabon in Duitsland naar MAUL GmbH of de zaak waar het is gekocht, in alle andere landen naar de zaak waar het is gekocht. Vermeld daarbij uw naam, adres en een beschrijving van het gebrek.

Indien een defect na afloop van de garantieperiode optreedt, is tegen betaling een reparatie of vervanging mogelijk. Hiertoe kunt u zich wenden tot de zaak waar u het apparaat heeft gekocht.

Deze bepalingen sluiten de toepassing van het Europese recht niet uit.


Pmerking m.b.t. de garantie - 3 jaar

Dit product is met de grootste zorgvuldigheid en volgens de strengste kwaliteitsrichtlijnen vervaardigd. Het daarbij gebruikte materiaal en het productieproces staan onder permanente controle.

De garantie geldt voor drie jaar en omvat het herstellen van fabricage of materiaalfouten. De garantieperiode begint op de dag van verkoop aan de eerste gebruiker. Als bewijs dient de kassabon of de factuur. Van de garantie uitgesloten zijn beschadigingen als gevolg van onvakkundige omgang of van een mechanische beschadiging resp. normale slijtage en beschadigingen aan de (eventueel meegeleverde) batterijen. De garantie komt te vervallen wanneer ingrepen door onbevoegden aan het apparaat zijn verricht. Voor gevolgschade stellen wij ons niet aansprakelijk.

Zichtbare gebreken moeten binnen 14 dagen na ontvangst van het product worden gereclameerd. Onzichtbare gebreken onmiddellijk nadat de fout is ontdekt. Wanneer er terecht een gebrek aan het product kenbaar is gemaakt, wordt het door ons hersteld of wordt het product door ons vervangen met uitsluiting van verdere garantieaanspraken van de zijde van de koper. Indien wij een gestelde billijke termijn hebben laten verstrijken zonder het gebrek te hebben hersteld heeft de koper het recht terug te treden van de koopovereenkomst.

Stuur het apparaat in garantiegevallen samen met de kassabon in Duitsland naar MAUL GmbH of de zaak waar het is gekocht, in alle andere landen naar de zaak waar het is gekocht. Vermeld daarbij uw naam, adres en een beschrijving van het gebrek.

Indien een defect na afloop van de garantieperiode optreedt, is tegen betaling een reparatie of vervanging mogelijk. Hiertoe kunt u zich wenden tot de zaak waar u het apparaat heeft gekocht.

Deze bepalingen sluiten de toepassing van het Europese recht niet uit.


Pmerking m.b.t. de garantie - 5 jaar

Dit product is met de grootste zorgvuldigheid en volgens de strengste kwaliteitsrichtlijnen vervaardigd. Het daarbij gebruikte materiaal en het productieproces staan onder permanente controle.

De garantie geldt voor vijf jaar en omvat het herstellen van fabricage of materiaalfouten. De garantieperiode begint op de dag van verkoop aan de eerste gebruiker. Als bewijs dient de kassabon of de factuur. Van de garantie uitgesloten zijn beschadigingen als gevolg van onvakkundige omgang of van een mechanische beschadiging resp. normale slijtage en beschadigingen aan de (eventueel meegeleverde) batterijen. De garantie komt te vervallen wanneer ingrepen door onbevoegden aan het apparaat zijn verricht. Voor gevolgschade stellen wij ons niet aansprakelijk.

Zichtbare gebreken moeten binnen 14 dagen na ontvangst van het product worden gereclameerd. Onzichtbare gebreken onmiddellijk nadat de fout is ontdekt. Wanneer er terecht een gebrek aan het product kenbaar is gemaakt, wordt het door ons hersteld of wordt het product door ons vervangen met uitsluiting van verdere garantieaanspraken van de zijde van de koper. Indien wij een gestelde billijke termijn hebben laten verstrijken zonder het gebrek te hebben hersteld heeft de koper het recht terug te treden van de koopovereenkomst.

Stuur het apparaat in garantiegevallen samen met de kassabon in Duitsland naar MAUL GmbH of de zaak waar het is gekocht, in alle andere landen naar de zaak waar het is gekocht. Vermeld daarbij uw naam, adres en een beschrijving van het gebrek.

Indien een defect na afloop van de garantieperiode optreedt, is tegen betaling een reparatie of vervanging mogelijk. Hiertoe kunt u zich wenden tot de zaak waar u het apparaat heeft gekocht.

Deze bepalingen sluiten de toepassing van het Europese recht niet uit.