Rechtstreeks van de fabrikant + gratis verzending vanaf 100 EUR + beveiligde betaling

Nota in overeenstemming met de batterijwet

In verband met de distributie van batterijen en accu's zijn wij als dealer in overeenstemming met de batterijwet (Batteriegesetz, BattG) verplicht, onze klanten op het volgende te wijzen:

U bent wettelijk verplicht oude batterijen en oplaadbare batterijen na gebruik in te leveren. Als eindgebruiker kunt u ook gebruikte batterijen en oplaadbare batterijen uit ons assortiment gratis naar ons verzendmagazijn terugsturen of naar ons terugsturen. U kunt de oude accu's en batterijen ook inleveren bij een gemeentelijk inzamelpunt of bij uw plaatselijke winkelier. Let op: batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet bij het huisvuil worden weggegooid. Dit wordt aangegeven door de afbeelding van een doorgekruiste afvalbak op de batterijen en accu's.

Batterijwet - doorgestreepte vuilnisbak

Want: Het op onjuiste wijze verwijderen van batterijen en accu's kan schadelijke gevolgen hebben voor het milieu en de volksgezondheid vanwege de stoffen die de batterijen bevatten. Daarom is de gescheiden inzameling en recycling van gebruikte batterijen van bijzonder belang voor het milieu en de gezondheid.

Batterijen en accu's zijn ook gemerkt met het chemische symbool van de respectieve verontreinigende stof die zij bevatten. Batterijen die meer dan 0,0005 massaprocent kwik, meer dan 0,002 massaprocent cadmium of meer dan 0,004 massaprocent lood bevatten, zijn gekenmerkt met de chemische symbolen van de metalen (bv. 'Cd' voor cadmium, 'Pb' voor lood, 'Hg' voor kwik).