Rechtstreeks van de fabrikant + gratis verzending vanaf 100 EUR + beveiligde betaling

Repareren in plaats van weggooien: MAUL-armaturen met verwisselbare lichtbronnen en bedieningsapparaten

greener@work: hulpbronnen besparen - energie besparen - het milieu beschermen

Om te voorkomen dat armaturen volledig moeten worden weggegooid als de lichtbron defect is, zijn de lichtbronnen (en bedieningsapparaten) van MAUL armaturen niet langer permanent geïnstalleerd, maar vervangbaar. Dit spaart waardevolle hulpbronnen, verlengt de levensduur van de armaturen, maakt materiaalscheiding voor recycling mogelijk en voldoet aan de verordening inzake de etikettering van energieverbruik en ecologisch ontwerp.

Dit is waar de twee verordeningen over energie-etikettering en ecologisch ontwerp over gaan

Energielabels en ecodesign maken deel uit van de 'Green Deal' van de Europese Unie en omvatten alle 'energiegerelateerde producten', zoals lichtbronnen, wasmachines of tv-toestellen. Specifiek voor lichtbronnen en bedieningsapparaten zijn er twee nauw met elkaar verbonden voorschriften voor de etikettering van het energieverbruik en het ecologisch ontwerp.

Door efficiënte lichtbronnen te gebruiken, moet tegen 2030 41,9 TWh/jaar bespaard worden - een belangrijke bijdrage aan de energie- en klimaatdoelstellingen van de EU.

In deze context regelt de ecodesignverordening (EU) 2019/2020 minimumeisen voor lichtbronnen met betrekking tot repareerbaarheid, demonteerbaarheid en functionaliteit.

Het energieverbruiksetiket (EU) 2019/2015 legt de basis en helpt bij de selectie van efficiënte lichtbronnen met een schaal van A, voor 'zeer goed' tot G, voor 'net voldoende'.

Verordening energie-etikettering: nieuwe energie-efficiëntieklassen

Vanaf 1 september 2021 zijn de nieuwe energie-efficiëntieklassen voor lichtbronnen en een verhoogde ondergrens voor energie-efficiëntie van toepassing. Dit betekent dat zeer inefficiënte lichtbronnen, zoals gloeilampen, niet langer verkocht mogen worden. Maar zelfs leds van de eerste generatie zijn al lang verouderd en worden vervangen door nieuwe, zeer efficiënte leds met een goede lichtkwaliteit. Dit leidt tot energiebesparing omdat dezelfde hoeveelheid licht kan worden geproduceerd met minder elektrische energie.

Momenteel zijn er geen echte lichtbronnen van efficiëntieklasse 'A' op de markt die voldoen aan alle vereisten voor binnenverlichting. Dit is bedoeld om fabrikanten te stimuleren nog efficiëntere producten te ontwikkelen.

De klassen A++ tot E werden op 1 september 2021 vervangen door een nieuwe schaal van A tot G. De meeste consumenten kennen het energielabel en houden hier rekening mee bij hun aankoop.

Zo ging het vóór 1 september 2021

Bij de invoering in 1995 waren de meeste producten in de lagere klassen E t/m G ingedeeld. In de loop van de tijd werden nieuwe modellen steeds efficiënter dankzij de technologische vooruitgang, zodat de meeste later de klassen A+ tot A++ bereikten. Dat maakte het voor gebruikers lastig om de producten met de hoogste energie-efficiëntie te herkennen.

Dit is hoe het vandaag is: huidige efficiëntieklassen

Om de beoordeling voor de consument te vergemakkelijken, werden de '+'-klassen afgeschaft en werden de nieuwe klassen A tot G gecreëerd op basis van de huidige stand van de techniek, in combinatie met hogere, hedendaagse eisen voor het verkrijgen van een hoge efficiëntieklasse. Dit geldt voor lichtbronnen, maar bijvoorbeeld ook voor vaatwassers, wasmachines, wasdrogers, koelkasten en elektronische displays zoals televisies en beeldschermen.

Lichtbronnen voor bureauverlichting: voorheen A++, nu E t/m G

Dit zijn de nieuwe indelingen van de energie-efficiëntieklassen

Energie-efficiëntieklassen van lichtbronnen

Rendement = η = (lichtstroom/stroomverbruik) * Factor (0,926 / 1,000 / 1,089 / 1,176)

Energie-efficiëntieklasseTotale netspanning Lichtrendement η / lm/W
A210 <= η
B185 <= η < 210
C160 <= η < 185
D135 <= η < 160
E110 <= η < 135
F85 <= η < 110
Gη < 85

Lichtbronnen die vroeger een efficiëntieklasse A++ bereikten, vallen nu onder efficiëntieklasse E of F, afhankelijk van de lichtstroom.

Meer productinformatie via een QR-code op het etiket

Het nieuwe label bevat niet alleen de energie-efficiëntieklasse, maar ook een QR-code die consumenten kunnen gebruiken om meer informatie over het product te krijgen. Deze gegevens worden door de producenten en importeurs in de centrale EU-database EPREL geplaatst. Zo kan men bijvoorbeeld met een smartphone rechtstreeks op de markt, gemakkelijk en snel technische informatie en de oorsprong van producten opvragen of producten herkennen die niet voldoen aan Europese specificaties.

Ecodesignverordening: vervang verlichtingsmiddelen, hergebruik waardevolle grondstoffen

De ecodesignverordening is een wettelijke bouwsteen om de huidige wegwerpmaatschappij om te vormen tot een duurzame circulaire economie. Aan de ene kant moet de levensduur van producten aanzienlijk worden verlengd door repareerbaarheid, en aan de andere kant moeten de producten aan het einde van hun levensduur weer beschikbaar zijn voor de grondstoffencyclus door te kunnen worden gedemonteerd in hun afzonderlijke onderdelen.

Repareren in plaats van weggooien: lichtbronnen en afzonderlijke bedieningsapparaten moeten vervangbaar zijn

Veel ledlampen worden momenteel verkocht met permanent geïnstalleerde lichtbronnen. Dit betekent dat als de lamp kapot is, de hele armatuur wordt weggegooid en niet, zoals in het verleden, alleen de lamp kan worden vervangen. De nieuwe ecodesignverordening bepaalt dat lichtmiddelen moeten kunnen worden vervangen, hetzij door de consument zelf, hetzij door een gekwalificeerd persoon.

Langere levensduur en betere recycling

Recycling van recyclebare materialen is van groot belang voor een duurzame wereld. De weg is de overgang van een wegwerpmaatschappij naar een circulaire economie. De ecodesignverordening is precies daarop gericht. Armaturen met vervangbare lichtbronnen hebben een langere levensduur en de recyclebare materialen kunnen beter worden gescheiden, zodat ze als secundaire grondstoffen weer beschikbaar komen voor de kringloop.

Hogere eisen aan functionaliteit

Ecologisch ontwerp omvat ook minimumvereisten voor functionaliteit, zoals levensduur of verlichtingskwaliteit. Veel van de armaturen met permanent geïnstalleerde lichtbronnen voldoen niet langer aan deze doelstellingen en halen zelfs de minimale efficiëntieklasse G niet.

Om de efficiëntieklasse te bepalen, worden 10 lichtbronnen gemeten. In een langdurige test met 1200 schakelcycli worden de lichtbronnen periodiek gedurende 2½ uur ingeschakeld en gedurende ½ uur uitgeschakeld. Samen komt dit overeen met ongeveer 5 maanden. Zo worden de duurzaamheidseisen gecontroleerd.

Als een armatuur een permanent geïnstalleerde lichtbron heeft, moet de hele armatuur als lichtbron worden gemeten. Dit leidt vaak niet alleen tot een slechtere energie-efficiëntieklasse (meestal E tot maximaal G), maar is ook minder duurzaam.

Concreet betekent dit dat de lichtbronnen (en bedieningsapparaten) van alle armaturen vervangbaar moeten zijn door eindgebruikers of gekwalificeerde personen. Er zijn uitzonderingen, zoals armaturen in gevaarlijke omgevingen, militaire omgevingen of radiologie. Lampen in een gebruikelijke kantooromgeving behoren niet tot de uitzonderingen.

Hoe weet ik of een lamp vervangbaar is?

Fabrikanten zijn verplicht om op een website, op de verpakking en in de gebruiksaanwijzing te vermelden of en hoe de lichtbron of het bedieningsapparaat vervangbaar is. De instructies voor demontage moeten ook beschikbaar zijn op een vrij toegankelijke website.

MAUL-armaturen voldoen aan de voorschriften voor ecologisch ontwerp en energie-efficiëntie-etikettering

Sinds januari 2020 werken onze armatuurspecialisten van ontwikkeling aan de implementatie van de twee verordeningen. De voorwaarde voor uitwisselbaarheid was de constructieve aanpassing van meer dan 90 armaturen, ook in samenwerking met de toeleveranciers.

Tegelijkertijd werden ook de strengere minimumvereisten voor een goede efficiëntieklasse, levensduur en verlichtingskwaliteit geïmplementeerd. Een positief neveneffect is dat in het geval van uitbreidbare lichtbronnen, deze alleen tellen als basis voor de meting, wat automatisch leidt tot betere waarden. (terwijl voor vaste installaties de volledige armatuur moet worden gemeten).

Hier vindt u alle belangrijke informatie voor MAUL-armaturen

Er is informatie beschikbaar over of en hoe de lichtbron kan worden vervangen:

  • Voor elk product in de beschrijving
  • In de gebruiksaanwijzing als pictogram
  • Op de verpakking als pictogram

De omruilinstructies vindt u

  • In de downloadsectie voor elke armatuur

Het artikelnummer van de vervangende lamp of het vervangende bedieningsapparaat staat in

  • In de gebruiksaanwijzing
  • In de omruilinstructies

Veiligheid van lampen gemaakt door MAUL

Naast de verordeningen inzake ecologisch ontwerp en energie-efficiëntie-etikettering voldoen we aan alle 26+ wettelijke vereisten en normen. Elke armatuur in ons assortiment moet strenge testprocedures doorstaan. Hiervoor hebben we een technisch veiligheidsconcept ontwikkeld Made by MAUL.

Wanneer u een armatuur van het merk MAUL koopt, kunt u er zeker van zijn dat deze voldoet aan de huidige veiligheidsnormen en voorschriften. In de conformiteitsverklaring op aanvraag kunt u in detail vinden wat deze zijn voor uw armatuur.

Waar moet ik op letten als ik een armatuur koop?

Heeft u andere vragen over het kopen van een lamp? U vindt de antwoorden in onze gids voor het kopen van armaturen.

Als familiebedrijf van de vierde generatie plannen we voor de lange termijn en handelen we duurzaam. Van het idee tot de toepassing tot de recycling, we besteden aandacht aan oplossingen die hulpbronnen besparen.

Lees meer over onze bijdrage aan duurzaamheid.

MAUL-armaturen: zo individueel als u en uw behoeften

Met optimale verlichting kunt u uw prestaties verhogen en het welzijn beïnvloeden. Voor op kantoor, op het bureau, in de werkplaats, om te knutselen of voor huiswerk: wij hebben de juiste lamp voor elke behoefte en elk budget. U vindt ook vergrootlampen, zaklampen en staande lampen bij MAUL.

Ontdek MAUL armaturen

Achtergrond: nieuwe regelgeving ecodesign / energielabel

Ecodesign en energie-etikettering zijn twee complementaire instrumenten van het Europese milieu- en energiebeleid om het behoud van hulpbronnen en energie-efficiëntie te bevorderen.

Ecodesign staat voor het milieuvriendelijk ontwerpen van producten die relevant zijn voor het energieverbruik. De EU-richtlijn inzake ecologisch ontwerp (richtlijn 2009/125/EG) biedt het kader hiervoor en de Duitse wet op producten die relevant zijn voor het energieverbruik (Energieverbrauchsrelevante-Produkte-Gesetz) heeft deze richtlijn geïmplementeerd in nationaal recht. Details over verschillende productgroepen zijn in eigen verordeningen vastgelegd. Voor de productgroep 'Lichtbronnen en afzonderlijke bedieningsapparaten' gebeurt dit in Verordening (EU) 2019/2020 dd. 01-10-2019 voor het vastleggen van eisen voor ecologisch ontwerp van lichtbronnen en afzonderlijke bedieningsapparaten.

Het energielabel biedt informatie over de energie-efficiëntie van een product. De EU-richtlijn inzake het kenmerken van producten naar energieverbruik (richtlijn 2010/30/EU) biedt het kader hiervoor en de Duitse wet op het kenmerken van producten die relevant zijn voor energieverbruik (Gesetz zur Kennzeichnung von energieverbrauchsrelevanten Produkten) heeft deze richtlijn geïmplementeerd in nationaal recht. Details over verschillende productgroepen zijn in eigen verordeningen vastgelegd. Voor de productgroep 'Lichtbronnen' gebeurt dit in Verordening (EU) 2019/2015 dd. 11-03-2019 voor het kenmerken van producten naar energieverbruik.

Status: 16.4.2020 - De volledige regelgeving is gezaghebbend.