EU-verordeningen leiden tot nieuwe energie-efficiëntieklassen

Per 1 september 2021 gelden nieuwe energie-efficiëntieklassen voor verlichtingsarmaturen en andere energiebesparende maatregelen. Welke voordelen dit voor u inhoudt, wat daarbij voor het milieu wordt gedaan en waarom deze verandering worden ingevoerd, leest u hier.

Energiebesparing met verlichtingsarmaturen

Met de nieuwe efficiëntieklassen (in het kader van de richtlijn inzake ecologisch ontwerp) moeten tot 2030 met het oog op verlichtingsapparatuur jaarlijkse besparingen van 41,9 TWh per jaar worden bereikt. Dit vormt een wezenlijke bijdrage tot de energie- en klimaatdoelen van de EU. Aanvankelijk zullen er in eerste instantie, vanaf september 2021, geen apparaten van de efficiëntieklasse „A“ op de markt te vinden zijn. Dat moet producenten een impuls geven om nog efficiëntere producten te ontwikkelen.

Nieuwe energie-efficiëntieklassen

Vanaf september 2021 wordt verlichtingsapparatuur ingedeeld in nieuwe energieklassen. Voorheen golden er eerder de klassen A++ t/m E, daarna zal er weer een schaalindeling van A t/m G zijn.

De meeste consumenten kennen het energielabel en houden hier rekening mee bij hun aankoop. Bij de invoering in 1995 waren de meeste producten in de lagere klassen E t/m G ingedeeld. In de loop van de tijd werden nieuwe modellen steeds efficiënter, zodat de meesten ervan vandaag de dag klasse A+ t/m A++ hebben. Dat maakt het voor gebruikers lastig om de producten met de hoogste energie-efficiëntie te herkennen.

Om de inschatting weer gemakkelijker te maken, zijn de „+“-klassen afgeschaft en is de nieuwe indeling in klasse A t/m G volgens gemoderniseerde specificaties vastgelegd. Dit geldt voor verlichtingsapparatuur, maar – op een ander tijdstip - ook voor vaatwasmachines, wasmachines en wasdrogers, koelkasten en elektronische beeldschermen, waaronder TV-toestellen en monitoren.

Bureauverlichting: voorheen A++, nu E t/m G

Dit zijn de nieuwe indelingen van de energie-efficiëntieklassen

Energie-efficiëntieklassen van lichtbronnen

Efficiëntie = n = (Luminantie/opgenomen vermogen) * Factor

Energie-efficiëntieklasseTotaal lichtrendement netspanning n/lm/W
A210 <= η
B185 <= η < 210
C160 <= η < 185
D135 <= η < 160
E110 <= η < 135
F85 <= η < 110
Gη < 85

Volgens deze nieuwe verordening worden de bureau-, tafellampen van MAUL naar verwachting ingedeeld in de laagste drie energie-efficiëntieklassen E t/m G. Over de precieze indeling worden er nieuwe en gedetailleerde metingen uitgevoerd volgens nauwkeurige specificaties.

Meer productinformatie via een QR-code op het etiket

Bij de invoering van de nieuwe efficiëntieklassen komen er ook nieuwe labels, dus etiketten voor energie-efficiëntie. Hierop zijn niet alleen de nieuwe klassen aan te treffen, maar ook een QR-code, waarmee de consumenten meer informatie over het product kunnen krijgen. Deze gegevens worden door de producenten en importeurs in de centrale EU-database EPREL geplaatst. Zo kan men bijvoorbeeld met een smartphone rechtstreeks op de markt, snel technische informatie en de oorsprong van producten opvragen of producten herkennen die niet voldoen aan Europese specificaties.

Achtergrond: Nieuwe verordeningen inzake ecologisch ontwerp / energielabels

Ecologisch ontwerp en energielabels zijn twee instrumenten van het Europese milieu- en energiebeleid die elkaar aanvullen. Het doel ervan is om natuurlijke hulpbronnen meer te ontzien en energie-efficiëntie te verbeteren.

Daarbij staat ecologisch ontwerp voor milieubewust ontwerp, dit voor producten die relevant zijn voor energieverbruik. De EU-richtlijn inzake ecologisch ontwerp (richtlijn 2009/125/EG) biedt het kader hiervoor en de Duitse wet op producten heeft deze richtlijn geïmplementeerd in het Nationaal recht die relevant zijn voor het energieverbruik (Energieverbrauchsrelevante-Produkte-Gesetz). Details over verschillende productgroepen zijn in eigen verordeningen vastgelegd. Voor de productgroep „Lichtbronnen en afzonderlijke voorschakelapparaten“ gebeurt dit in Verordening (EU) 2019/2020 dd. 1-10-2019 voor het vastleggen van eisen voor ecologisch ontwerp van lichtbronnen en afzonderlijke voorschakelapparaten.

Het energielabel biedt informatie over de energie-efficiëntie van een product. De EU-richtlijn inzake het kenmerken van producten naar energieverbruik (richtlijn 2010/30/EU) biedt het kader hiervoor en de Duitse wet op het kenmerken van producten heeft deze richtlijn geïmplementeerd die relevant zijn in nationaal recht voor energieverbruik (Gesetz zur Kennzeichnung von energieverbrauchsrelevanten Produkten). Details over verschillende productgroepen zijn in eigen verordeningen vastgelegd. Voor de productgroep „Lichtbronnen“ gebeurt dit in Verordening (EU) 2019/2015 dd. 11-03-2019 voor het kenmerken van producten naar energieverbruik.

Status: 16.4.2020 - De volledige regelgeving is gezaghebbend.